Politica De Confidențialitate

La data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare, pe teritoriul UE, Regulamentul General pentru Protecția Datelor (General Data Protection Regulation – GDPR), Regulamentul UE 2016/679.
Informarea corectă a utilizatorilor acestui site este importantă pentru noi, așa că o să-ți explicăm în detaliu, în rândurile care urmează, ce date colectăm de la tine, cum le folosim, în ce scop le folosim și care sunt drepturile tale în acest context.
Policlinica „Investigații ALEXMED” Slatina se angajează să vă protejeze intimitatea. Dacă aveți întrebări sau probleme cu privire la utilizarea datelor dvs. personale contactați-ne la alexmedslatina@yahoo.com și vă vom ajuta cu plăcere.
Prin utilizarea acestui site sau / și serviciilor noastre, sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

Cuprins

 1. Definiții utilizate
 2. Principii de protecţie a datelor
 3. Ce drepturi aveti cu privire la utilizarea datele personale
 4. Ce date personale colectam
 5. Cum folosim datele dumneavoastră personale
 6. Cine altcineva are acces la datele personale
 7. Securizarea datelor dumneavoastră
 8. Informații despre cookie-uri
 9. Autoritatea de Supraveghere – informații de contact 
 1. Definiții

Datele cu caracter personal – orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.
Prelucrare – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal sau seturi de date cu caracter personal.
Persoana vizată – persoana fizică a cărei date personale sunt prelucrate.
Copil – o persoană fizică cu vârsta sub 18 ani.

 1. Principii de protecție a datelor

Ne angajăm să respectăm următoarele principii de protecție și prelucrare a datelor cu caracter personal:

 • procesarea este legală, corectă, transparentă. Activitățile noastre de prelucrare au motive legale. Întotdeauna considerăm drepturile dumneavoastră înainte de prelucrarea datelor personale. Vă vom furniza informații privind prelucrarea la cerere.
 • procesarea este limitată ca scop. Activitățile noastre de procesare corespund scopului pentru care au fost colectate datele personale.
 • procesarea se face cu date minime. Noi colectăm și procesăm doar cantitatea minimă de date personale necesare pentru orice scop.
 • prelucrarea este limitată pe o perioadă de timp de 10 ani. Noi nu vom stoca datele cu caracter personal pentru o perioadă mai mare decât dacă este necesar sau în conformitate cu alte legi.
 • vom face tot posibilul pentru a asigura acuratețea datelor.
 • vom face tot posibilul pentru a asigura integritatea și confidențialitatea datelor.
 1. Drepturile persoanelor vizate

Persoana vizată are următoarele drepturi:

 • DREPTUL LA INFORMARE – ceea ce înseamnă că trebuie să știți dacă datele dvs. personale sunt procesate; ce date sunt colectate, de unde sunt obținute și de ce și de cine sunt prelucrate.
 • DREPTUL DE ACCES – ceea ce înseamnă că aveți dreptul de a accesa datele colectate de la / despre dumneavoastră. Aceasta include și dreptul de a solicita și de a obține o copie a datelor dvs. personale culese.
 • DREPTUL LA ACTUALIZARE/RECTIFICARE – ceea ce înseamnă aveţi dreptul de a solicita rectificarea sau ştergerea datelor dumneavoastră personale, care sunt inexacte sau incomplete.
 • DREPTUL DE ȘTERGERE – ceea ce înseamnă că, în anumite circumstanțe, puteți cere ca datele dumneavoastră personale să fie șterse din înregistrările noastre.
 • DREPTUL DE A RESTRICȚIONA PROCESAREA – în cazul în care se aplică anumite condiții, aveți dreptul să restricționați procesarea datelor dvs. personale.
 • DREPTUL DE A SE OPUNE PROCESĂRII – adică, în anumite cazuri, aveți dreptul să vă opuneți procesării datelor dvs. personale, de exemplu în cazul marketingului direct.
 • DREPTUL DE A SE OPUNE PRELUCRĂRII AUTOMATE – ceea ce înseamnă că aveți dreptul să faceți obiecții față de procesarea automată, inclusiv de profilare, și să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată. Acest drept poate fi exercitat ori de câte ori există un rezultat al profilării care produce efecte juridice care te afectează sau te afectează în mod semnificativ.
 • DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR – aveți dreptul să obțineți datele dumneavoastră personale într-un format adecvat sau, dacă este posibil ca transfer direct de la un procesator la altul..
 • DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE – în cazul în care refuzăm cererea dumneavoastră în baza Drepturilor de Acces, vă vom oferi un motiv de ce. Dacă nu sunteți mulțumit de modul în care a fost tratată solicitarea dvs., vă rugăm să ne contactați.
 • DREPTUL DE AJUTOR DE LA AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE – ceea ce înseamnă că aveți dreptul la ajutorul unei autorități de supraveghere și dreptul la alte căi de atac, cum ar fi solicitarea de despăgubiri.
 • DREPTUL DE A RETRAGE CONSIMȚĂMÂNTUL – ai dreptul retrage orice acord dat de prelucrare a datelor dumneavoastră personale.
 1. Ce date personale colectăm

Formularul de contact din pagina site-ului.
Acestea sunt : nume, telefon, e-mail, adresă

 1. Cum folosim datele dumneavoastră personale

Scopurile în care Policlinica „Investigații ALEXMED” Slatina  prelucrează date personale:

 1. angajare personal
 2. acordarea îngrijirilor de sănătate;
 3. transferuri de la alte spitale;
 4. transferuri către alte spitale;
 5. emitere documente medicale: programări pacienți, bilete de externare, scrisori medicale, rețete, certificate constatatoare de deces;
 6. raportări statistice către: CAS
 7. contracte cu terți
 8. soluționare cereri și petiții;
 9. analizare cazuri de abateri de la normele de etică şi deontologie profesională și de la regulile de bună practică profesională;
 10. organizare examene și concursuri;
 11. derulare activități de educație medicală continuă: iniţierea şi promovarea de forme de educaţie continuă, creditare cursuri și acreditare furnizori;
 12. contracte de voluntariat;
 13. implementare proiecte finanțate din fonduri europene;

Vă vom informa despre orice procesare și scopuri ulterioare.

 1. Cine altcineva are acces la datele personale

Nu vom dezvălui datele dumneavoastră personale terților sau institutiilor publice decât atunci când suntem obligați din punct de vedere legal să facem acest lucru. Am putea dezvălui datele dumneavoastră personale unor terțe părți dacă v-ați dat acordul sau dacă există alte motive legale pentru aceasta.